Kính gửi Quý khách hàng,


Theo cảnh báo và chỉ đạo từ Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc tăng cường bảo mật thông tin nhà đầu tư và tài khoản giao dịch chứng khoán khi thực hiện giao dịch trực tuyến, Công ty TNHH Chứng khoản Nhật Bản (JSI) khuyến cáo Quý khách hàng áp dụng các biện pháp bảo mật để bảo vệ tài khoản giao dịch chứng khoán cho mình như sau: